בחירת קטגוריה

 

The Fox in the Forest


₪75


חברה: Renegade Games

מפתחים: Joshua Buergel

סוג המשחק: משחקי לוח

מספר שחקנים: 2

זמן משחק: 30


תיאור המוצר

The Fox in the Forest is a trick-taking game for two players. Aside from the normal ranked- and suited-cards used to win tricks, fairy characters such as the Fox and the Witch have special abilities that let you change the trump suit, lead even after you lose a trick, and more. You score points by winning more tricks than your opponent, but don't get greedy! Win too many tricks, and you will fall like the villain in so many fairy tales...