בחירת קטגוריה

 

Battlestar Galactica: Starship Battles – Starter Set


₪300


חברה: Ares Games

מפתחים: Andrea Angiolino,Andrea Mainini

סוג המשחק: מיניאטורות

מספר שחקנים: 99 - 2

זמן משחק בדקות: 60


תיאור המוצר

Battlestar Galactica: Starship Battles is a starship combat miniature game created by the same designers as Wings of Glory and Sails of Glory. The game includes ready-to-play, painted and assembled miniatures, with a special base to support its unique game mechanisms. In the game, players take control of one or more Colonial and Cylon ships and face each other in furious dogfights and many other different kinds of missions. The game features innovative mechanisms allowing players to simulate space combat using simple and intuitive rules to imitate the unique dynamics of the battles in the TV show. Battlestar Galactica: Starship Battles includes both "Classical and "Reimagined" settings as the publisher's license with Universal Brand Development includes both the classic series, created by Glen A. Larson in the late 1970s, and the re-imagined series developed by Ronald D. Moore and David Eick, which aired until 2010.


מוצרים קשורים