בחירת קטגוריה

 

Kung Fu Hedgehog


מוצר לא זמין לרכישה כחדש

עותק יד-2: ₪50


חברה: POKI Design

מפתחים: Chen Po-Chiao

מספר שחקנים: 6 - 2

זמן משחק: 15


תיאור המוצר

Lead your sheep forward fearlessly, but beware of wolves who might be trying to ambush them ahead and snatch them away in secrecy. What if the wolves come? Don't panic — send kung fu hedgehog out and they will flee. Herd sheep with ease? Resist the wolves? Show your knack! May luck and wisdom be with you to survive the crisis. Remember, the wolves in sheep's clothing are coveting a buffet at the finish line! In Kung Fu Hedgehog, players take turns revealing the top card of the sheep deck. All the non-active players may bid their sheep tokens for a chance to win more sheep back. The active player reveals the top card and depending on the type of cards, players win or lose a number of sheep tokens for their bids. Although the "bad" cards will lose you some sheep, the special abilities of these cards might grant you some unexpected benefits in the later turns of the game. Bid carefully, and use the action cards wisely, and you might be the last shepherd to have sheep left and win the game.