בחירת קטגוריה

 

Stratego Card Game


₪50


חברה: Jumbo

מפתחים: Nick Hayes

סוג המשחק: משחקי קלפים

מספר שחקנים: 2

זמן משחק בדקות: 20


תיאור המוצר

A nail-biting card game that features all the key elements of the familiar Stratego Original board game: you'll secretly set up your battle lines and try to capture the enemy Flag (from the back of box). In this two-player game, each player has his own deck. Draw a hand of eight cards and choose five of them to place face down on your battle line. Begin your turn by filling in any empty slots in your battle line, then choose a card from your battle line and use it to attack a card in your opponent's line. The card with the higher rank wins. Some cards have special reveal abilities, such as the Scout that lets you look at two cards in your opponent's battle line. Find your opponent's flag to win the game.