בחירת קטגוריה

 

Legendary Dungeoneer: Wrath of the Serpent Goddess


₪80


חברה: Atlas Games

מפתחים: Thomas Denmark

סוג המשחק: משחקי קלפים

מספר שחקנים: 4 - 2

זמן משחק: 60


תיאור המוצר

From the Atlas Games website - Legendary Dungeoneer: Wrath of the Serpent Goddess The twisted Knights of Ilbor were banished after being corrupted by the serpent goddess Nakari. Now they've rebuilt their armies in the wastes and coupled with her priestesses to spawn unimaginable slithering horrors. Gather your courage to enter the serpentine temple, where you'll journey into the very heart of Nakari’s abysmal lair to rid the world of this blight. Wrath of the Serpent Goddess is a two- to four-player Dungeoneer card game. Your character explores a dungeon that you build with map cards, while fighting monsters, completing quests, and leveling up along the way. Each Dungeoneer set can be played as a stand-alone card game, or combined with other decks for more dungeon-delving fun. Wrath of the Serpent Goddess is the first Legendary set for Dungeoneer, which lets you advance your favorite heroes from previous sets to higher levels, or play just with the new characters from this set who begin at 7th level! Wrath of the Serpent Goddess features 110 Dungeoneer cards, including Legendary-level fiendish monsters and six Legendary-level heroes for your Dungeoneer game. It plays best when combined with Call of the Lich Lord. 2-4 players, 20-30 minutes per player, Ages 12 & up May be used to expand Epic Dungeoneer : Call of the Lichlord Part of the Dungeoneer Series.