בחירת קטגוריה

 

Shipwrights of the North Sea


₪300


חברה: Renegade Games

מפתחים: Shem Phillips

סוג המשחק: משחקי לוח

מספר שחקנים: 5 - 2

זמן משחק בדקות: 60


תיאור המוצר

Shipwrights of the North Sea is set in the early years of the Viking Age, circa 900 AD. As Viking shipwrights, players compete to build the greatest fleet on the North Sea. Players must collect oak, wool and iron, as well as getting other craftsmen on board to help. Gold is a precious commodity, and must be spent wisely. As you would expect, the township is filled with an array of characters, bad and worse. Better hope they're on your side! Aim of the Game The aim of Shipwrights of the North Sea is to be the player with the most Victory Points at the game’s end. Points are gained by constructing various Ships and Buildings. The game ends after the round where 1 or more players constructs their 4th ship. Gameplay Overview The game is played over a series of days (rounds). Each day follows the same pattern: Morning Phase - Planning (Each player receives 3 cards) Afternoon Phase - Working (Players take actions and play or discard their 3 cards) Evening Phase - Resting (Players receive Gold and Workers for the next day) Printed Components 128 Cards - Featuring 46 unique and stunning illustrations 5 Beautifully Illustrated Player Boards 5 Player Reference Boards 1 Illustrated Rulebook 1 Pioneer Token 5 VP Markers Wooden Components 5 Gold Ships 25 Oak 25 Wool 25 Iron 50 Workers


מוצרים קשורים