בחירת קטגוריה

 

King of Tokyo/New York: Monster Pack – Cthulhu


₪100


זוהי הרחבה: בכדי לשחק בהרחבה זו, נדרש משחק הבסיס.

חברה: Iello

מפתחים: Richard Garfield

מספר שחקנים: 6 - 2


תיאור המוצר

The Monster Pack – Cthulhu includes a new monster — Cthulhu, in case you couldn't guess — as well as eight evolution cards for use with King of Tokyo and eight evolution cards for King of New York. Fifteen cultist tokens are also included for card effects.


משחקי הבסיס