בחירת קטגוריה

 

Fairy Season


₪100


חברה: Goodman Games

מפתחים: Dan Fish,Gavin Jenkins

סוג המשחק: משחקי לוח

מספר שחקנים: 5 - 3

זמן משחק בדקות: 25


תיאור המוצר

It’s Fairy Season! The Goblin Chiefs (the players) order their Goblin flunkies into the forest to catch Fairies across the four seasons, and shake out their Fairy dust to make a wicked winter brew! Herd Fairies into Swarms and use Goblins to trick and trap them. Lure in the mighty Royal Fairies to free their flighty Fairy friends, then catch them too! The Chief who catches the most Fairies wins. Fairy Season is a trick-taking card game in which players take turns playing Fairies, Traps, Goblins and Royal Fairies in an attempt to capture the pile (called the swarm) and add it to their private stash. This is achieved when the next player in turn order cannot play a card to beat yours. At the end of the game, players count the Fairies and Royal Fairies in their stashes, with the highest score winning. There is an alternate victory condition also - any player who can capture all four Fairy Royals wins immediately! —description from the publisher