בחירת קטגוריה

 

Legendary: A Marvel Deck Building Game – Dimensions


₪120


זוהי הרחבה: בכדי לשחק בהרחבה זו, נדרש משחק הבסיס.

חברה: Upper Deck

מפתחים: Devin Low

סוג המשחק: משחקי קלפים

מספר שחקנים: 5 - 1

זמן משחק: 60


תיאור המוצר

Legendary: A Marvel Deck Building Game – Dimensions features a particular group that is extremely unlikely…and more than a little ragtag! America Chavez is a cosmic being who literally punches her way through the walls between dimensions. She comes to warn the Avengers of grave approaching dangers. Man-Thing similarly slides through dimensional barriers to warn of peril and punish the wicked. Jessica Jones’ investigations are just starting to piece together the mystery they foretell. Fan favorite Squirrel Girl is a little bit nuts, but could be the perfect missing piece with her track record of taking down god-like threats with her seemingly-unimpressive powers. Howard the Duck is basically the least likely Hero of all time. As inter-dimensional threats loom, choleric newspaper tycoon J. Jonah Jameson acts as a very unlikely Mastermind, now making all superheroes miserable after years of tormenting Spider-Man. Fan favorite keywords like Teleport and Investigate make a return along with new keyword Switcheroo! This 100 card expansion contains: 5 Heroes Ms. America Man-Thing Jessica Jones Squirrel Girl Howard the Duck 1 Double sided Epic Mastermind J. Jonah Jameson 2 Henchmen Circus of Crime Spider Slayers 5 Bystanders Bulldozer Driver Double Agent of S.H.I.E.L.D. Fortune Teller Photographer Fork Lift Driver


משחק הבסיס


מוצרים קשורים