בחירת קטגוריה

 

Dice Forge


₪250


חברה: Libellud

מפתחים: Régis Bonnessée

סוג המשחק: משחקי לוח

מספר שחקנים: 4 - 2

זמן משחק בדקות: 40


תיאור המוצר

Heroes, stand ready! The gods are offering a seat in heaven to whichever hero defeats their rivals. Your courage and wits will be your most precious allies as you use divine dice to gather resources along the road to victory. Your divine dice are exceptional, with removable faces! Customize your dice to make them more powerful as the game progresses. Sacrifice gold to the gods to obtain enhanced die faces. Upgrade your dice to produce the resources you need. Overcome ordeals concocted by the gods to grow in glory and earn rewards. Skillfully manage the luck of the dice and take charge of your destiny. Only the greatest will ascend to the heavens! Dice Forge is a development game featuring innovative mechanics based on dice with removable faces. In this dice crafting game, players build their own dice. Roll your dice, manage your resources, complete ordeals before your opponents and explore multiple winning strategies. Now you control the luck of the dice!