בחירת קטגוריה

 

Marvel Champions: The Card Game – The Hood Scenario Pack


₪100


זוהי הרחבה: בכדי לשחק בהרחבה זו, נדרש משחק הבסיס.

חברה: Fantasy Flight Games

סוג המשחק: משחקי קלפים

מספר שחקנים: 4 - 1

זמן משחק בדקות: 90 - 45

גיל מינימלי: 14


תיאור המוצר

Ever since he witnessed a battle between Electro and Daredevil as a child, the life of a supervillain was enticing to Parker Robbins. Later, while stealing money to pay for his mother’s medical care, a chance encounter with a demon left Robbins with a pair of boots that let him walk on air and an equally-mystical red cloak. Now, as the Hood, Robbins and his budding criminal empire are swiftly becoming a formidable threat to the people of New York City. This 78-card scenario pack introduces a new scenario to Marvel Champions showcasing the Hood and his notorious organization of supervillains. Also included are a whopping nine modular encounter sets that can be mixed in with any scenario—including the Hood’s—to add more customization options to your Marvel Champions experience. Are you prepared to take down a dangerous criminal empire? —description from the publisher


משחק הבסיס