בחירת קטגוריה

 

Chai Deluxe + High Tea Kickstarter Edition


₪425

₪350


חברה: Steeped Games

סוג המשחק: משחקי קלפים

מספר שחקנים: 5 - 1

זמן משחק: 60 - 20


תיאור המוצר

This product page includes the base deluxe game edition from kickstarter + the High Tea expansion!

In Chai, you will step into the shoes of a tea merchant, combining tea flavours to make a perfect blend. Specializing in either rooibos, green, oolong, black or white tea, you will buy and collect ingredients to fulfill your customers’ orders.

And also, celebrate the diversity of tea cultures in Chai: High Tea, an expansion for Chai! Merchants spice up their teahouses with new player powers, featuring afternoon tea to refreshing horchata, or a sip of yerba mate.

Tea merchants receive unique double-sided ability boards at the start of the game. Abilities are used as an optional free action on a turn, and the board flips over whenever an ability is used.

This expansion includes 6 ability boards with 12 unique abilities, in addition to 2 transparent dice. Additional rules make the expansion compatible with Chai’s solo and co-op gameplay.