בחירת קטגוריה

 

Legendary: A Marvel Deck Building Game – Heroes of Asgard


₪120


זוהי הרחבה: בכדי לשחק בהרחבה זו, נדרש משחק הבסיס.

חברה: Upper Deck

סוג המשחק: משחקי קלפים

מספר שחקנים: 5 - 1

זמן משחק בדקות: 90 - 30


תיאור המוצר

Wielding incredible powers, Asgardians like Thor and Sif were worshipped as gods by early Norse tribes. Now they storm back to Earth to defend it from ancient, awakening threats.

The inscription on Mjolnir says “Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor.” But Thor has often struggled with arrogance and self-doubt. At the crucial moment, will he prove worthy?

Malekith and Hela now send their followers to bring them new villainous weapons that are equal to Mjolnir’s power. These conquerors storm over the lands of Midgard,trampling the weak in their wake.

Thor struggles to prove worthy against the frost giants and on Earth. The dark world of Svartalfheim rises to smother the Nine Realms in darkness. Finally, Ragnarok threatens the final epic destruction of Asgard.

Game Contents
Rules insert and 100 cards:
• 5 New Heroes of 14 cards each (Each Hero has 1 rare, 3 uncommons, 5 of one common, and 5 of another common)
• 2 New Villain Groups
• 2 New Double-Sided Epic Masterminds
• 4 New Schemes


משחק הבסיס