בחירת קטגוריה

 

BattleLore (Second Edition): Hernfar Guardians Army Pack


₪200


זוהי הרחבה: בכדי לשחק בהרחבה זו, נדרש משחק הבסיס.

חברה: Fantasy Flight Games

מפתחים: Robert A. Kouba

סוג המשחק: משחקי לוח, מיניאטורות

מספר שחקנים: 2

זמן משחק בדקות: 90


תיאור המוצר

From the website: Bring unprecedented military might to the battlefield with the Hernfar Guardians Army Pack expansion for BattleLore Second Edition. In Hernfar Guardians, you will find four new Daqan unit types: Greyhaven Battlemages shield your forces with spells, Citadel Lancers charge and trample enemy troops, while armored Ironbound automatons and giant Siege Golems withstand against enemy onslaughts while delivering brutal attacks. Hernfar Guardians includes twenty-five figures representing these new units and nine additional Citadel Guard figures are included, along with everything necessary to use these units in battle. Army cards suggest deployments composed entirely of the units included in Hernfar Guardians, and a full lore deck grants incredible abilities to all Daqan units. New terrain tiles and scenario cards create never-before-seen battlefields and offer players fresh tactical challenges. Hernfar Guardians contains: The first expansion for the Daqan army in BattleLore Second Edition Contains four new unit types with over thirty figures and everything necessary for deployment 9 Citadel Guards 9 Greyhaven Battlemage 9 Citadel Lancers 6 Ironbound 1 Siege Golem Army cards offer ways to integrate the new units into powerful armies New terrain tiles and scenario cards introduce new battlefields and tactical challenges A full deck of Lore cards enhancing the abilities of all Daqan forces.