בחירת קטגוריה

 

Kragmortha - Russian


הזמנה מראש


חברה: Stratelibri

מפתחים: Fabrizio Bonifacio,Riccardo Crosa,Massimiliano Enrico,Chiara Ferlito,Walter Obert

סוג המשחק: משחקי לוח

מספר שחקנים: 8 - 2

זמן משחק: 45


תיאור המוצר

יד שנייה הינו ברוסית

From the website of the publisher: Oh clever goblins, will you be able to avoid the wrath of the Dark Lord (Rigor Mortis, the Master of all Evils) while he wanders in his study? Terrible spells will be cast upon those who are hit by the glances of the Dark Lord! Kragmortha is a party game for 2-8 players that will be afflicted by exhilarating penances. No one will resist its humor! BEWARE! This game produces physical penances and is nocive (definition of nocive is : Hurtful or injurious) to the health! Kragmortha shares artwork with Aye, Dark Overlord! The Red Box