בחירת קטגוריה

 

Cytosis: A Cell Biology Board Game


הזמנה מראש


חברה: Genius Games

מפתחים: John Coveyou

סוג המשחק: משחקי לוח

מספר שחקנים: 5 - 2

זמן משחק: 90


תיאור המוצר

Cytosis: A Cell Building Game is a worker placement game that takes place inside a human cell. Players start out with a number of workers and on a player’s turn, they will place one of their workers in any available location within that cell. Some of the locations provide players with resources (e.g., mRNA, ATP); some with actions (e.g., convert resources, collect cards). Resources are used to build enzymes, hormones and/or receptors, which score Health Points. The player with the most Health Points at the end of the game wins!